Vintage Stockholm
Svart sidenslips C

Svart sidenslips C


Artnummer L:2
Svart sidenslips från C%A.
I mycket gott skick.
Kraftigt mjukt tyg.

Bredd 9 cm
49 SEK